Home           Sitemap         Contact
 
 


دامین هایی که مشاهده می کنید را می توانید با توجه به قیمت پایه گذاری
شده آن دامین خریداری نمائید.
عزیزان به ازاء خرید هر 3 دامین ، یک دامین گوناگون هدیه دریافت می کنند.
اکثر قریب به اتفاق دامین ها، در سالهای 2007 و 2008 رجیستر گردیده اند. که در صورت خرید هر دامین هزینه انتقال به شرکت دیگر بعهده ی خریدار می باشد.
قیمت های ذکر شده برای هر دامین مقطوع می باشد.
لطفا تقاضای کاهش قیمت نفرمائید.

 
TakSite.Net

Nabhost.Net

 

نحوه ی خریداری دامین های ثبت شده از شرکت دیپلمات هاست

برای هر کدام از دامین ها قیمت پایه ای در نظر گرفته شده است. چنانچه عزیزانی یکی از دامین های ما را پسند کنند، بعد از واریز مبلغ پایه ی درج گردیده برای آن دامین، حداکثر بعد از گذشت دو روز کاری دامین به آنها واگذار خواهد شد.
برای گرفتن شماره حساب و کسب اطلاعات بیشتر ...
با ما تماس بگیرید
با تشکر ...